Jesteś tutaj

Mieszkańcu,turysto czy znasz naszą okolicę ?

Konkretnie miejsca znajdują się + - do 15 km od centrum Trzcianki, dlatego też można tam dotrzeć tak na rowerze,quadzie,samochodem, motocyklem jak i pieszo.

Zapewne przyjdzie też  czas aby opisać miejscowści do 50 km  o czym sukcesywnie będę powiadamiał.

Nowa Wieś (niem. Neudorf) – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka, około 5 km na południe od Trzcianki . Nowa Wieś została założona w 1618 r. jako osada rolnicza i początkowo nosiła nazwę Kazimierzowo. Wieś miała wielu właścicieli:

W 1772 roku miejscowość została wcielona do Królestwa Prus i otrzymała niemiecką nazwę "Neudorf". Wieś posiadała własną kuźnię, młyn, karczmę oraz gorzelnię i strzelnicę. W 1945 r. ludność niemiecka opuściła miejscowość, a osiedlili się Polacy, głównie z województwa poznańskiego, Kresów Wschodnich i województwa łódzkiego.[1] W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa pilskiego.

W Nowej Wsi znajduje się kilka budynków z XIX wieku (najstarszy pochodzi z 1802 r.) oraz wiele z początków ubiegłego wieku. Neogotycki kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła powstał w 1908 r. jako zbór ewangelicki.

Szachulcowa wieża wraz z mechanizmem zegarowym uległa częściowemu zniszczeniu w 1945 r., kiedy to w kościół uderzył pocisk artyleryjski.[2]

Miejscowość posiada szkołę podstawową, remizę Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlicę oraz filię Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance. We wsi działa również Koło Gospodyń Wiejskich.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Straduń (niem. Straduhn)– wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka.

Straduń leży między dwoma jeziorami, Straduńskim i Długim, nad Bukówką, około 6 km na zachód od Trzcianki.

Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1532 roku. Początkowo nazywała się Stradom. W 1629 r. sołtysem wsi był Kirstanus, który jednocześnie pełnił funkcję sołtysa we wsiach Trzcianka i Rychlik. W 1715 r. w Stradomiu mieszkało trzech wolnych kmieci. Pod koniec XVIII wieku wieś zamieszkiwało siedemnastu wolnych chłopów oraz siedmiu chałupników.
W latach 1738-1755 właścicielem miejscowości oraz okolicznych miejscowości był Stanisław Poniatowski. W 1755 r. Straduń zmienił właściciela, stał się nim Józef Lasocki, herbu Dołęga. W wyniku I rozbioru Polski stał się pruską wsią. W 1945 r. trafił ponownie w granice Polski. Niemieckich mieszkańców zastąpili polscy osadnicy, głównie z byłych wschodnich województw Polski oraz województw: krakowskiego, rzeszowskiego i poznańskiego.
W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa pilskiego.

Straduń jest wsią letniskową. Miejscowość chętnie odwiedzają turyści z dużych miast, m.in. z Poznania, Warszawy oraz Wrocławia. W Straduniu znajdują się pensjonaty oraz gospodarstwa agroturystyczne.

W 1985 r. w Straduniu stanęła kaplica pw. Matki Bożej Saletyńskiej jako filia parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance. Każdego roku 25 lipca we wsi odbywa się msza, połączona ze święceniem pojazdów mechanicznych oraz festyn poświęcony patronowi kierowców, św. Krzysztofowi[1].

W Straduniu znajduje się stacja pomiaru lustra wody i wód głębinowych, która należy do Instytutu Hydrogeologii w Warszawie.

Przez wieś przebiegają szlaki turystyczne:

  • pieszy - szlak żółty
  • rowerowy - szlak czerwony

W pobliżu wsi rosną trzy jałowce pospolite, które są pomnikami przyrody[2]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smolarnia (niem. Theerofen) – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka.

Wieś jest położona wśród lasów, nad jeziorem Straduńskim, około 9 km na zachód od Trzcianki.

W pobliżu znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna „Nad Bukówką”.