Jesteś tutaj

Nadal bronimy wolnych sądów

Akcja "ŁAŃCUCH ŚWIATŁA" trwa. Broniąc wolnych sądów bronimy naszej własnej wolności i naszych praw. Spotykamy się o 21.00 pod Sądem w Trzciance, ul. Staszica i zapalamy świeczki, jak tysiące ludzi w całym kraju.

 

Ciekawe spojrzenie na Polskę i Unię Europejską przedstawił angielski "The Telegraph". To zupełnie nowy ton w przeciwieństwie do znanych dotąd opinii. Na przykład:

"Jako kontrargument warto zauważyć, że wbrew przytłaczającej narracji zachodnich mediów proponowane przez rządzące Prawo i Sprawiedliwość reformy nie są same w sobie koniecznie antydemokratyczne, gdyby inaczej się z nimi obchodzić. Polskie sądownictwo, które nie było fundamentalnie zreformowane od 1989 roku, jest powszechnie uznawane za powolne, skorumpowane i niesłużące zwykłym ludziom."

" Foster dodał, że wiele dojrzałych demokracji - m.in. Niemcy, Dania i USA - także zakłada udział polityków w procesie mianowania sędziów. "

"Być może proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość reformy przekazują za dużo władzy w ręce ministra sprawiedliwości, ale to nie oznacza, że jeśli zostaną odpowiednio zapisane to są fundamentalnie sprzeczne z demokracją."- uważa Foster.

" Jak jednak zaznaczył, "wiele innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie zgadza się z tym aktywistycznym podejściem (Timmermansa), włączając w to - co istotne - Niemcy, które nie chcą popsuć swoich codziennych relacji z Polską, szczególnie przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi".

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/the-telegraph-uzycie-art-7-wobec-polski-grozi-rozerwaniem-ue/vkn2ecc

Anglicy wyszli z Unii Europejskiej,bo widzą,jakie to problemy. Dominacja Niemiec dla wielu jest nie do przyjęcia.  Wyroki urzędników UE - Timmermans, pijany Juncker to błazenada. Ten wesoły barak się rozpada, jak Cesarstwo Rzymskie.W istocie jest to projekt skomunizowania całej Europy. Plan, który nie wyszedł bolszewikom w 1920, bo waleczni Polacy zatrzymali marsz barbarzyńców.

Nie Tom, to nie tak.
Ogłoszone referendum dot. wyjścia miało być tylko chwytem politycznym Camerona, ale wymknęło się spod kontroli. Ludzie zaprotestowali nie tyle przeciwko obecności w UE, ale ogólnie rozumianej polityce i elitom rządzącym. 
Wyniki zaskoczyły wszystkich, a najbardziej tych właśnie protestujących. W wielu wypowiedziach osób znających zagadnienie, ale i "zwykłych" miszkańców GB, widać duży niepokój o skutki tej decyzji i przyszłość.

Nie mów więc hop. Bo problemy to dopiero teraz mogą w Anglii się zacząć, a i naszych rodaków tam mieszkających z pewnością dotkną.  

Nie jestem przeciwnikiem UE, ale w tym kształcie jest ona nie do przyjęcia. Urzędnicy - elity nie mogą narzucać swoich stronniczych decyzji państwom członkowskim. Generalnie jednak idea UE opiera się na dominacji wybranych i posłuszeństwie poddanych. Czysty komunizm, a budują go europejscy lewacy - miłośnicy sierpa i młota. Myśmy to już przerabiali, dlatego się stawiamy.

To i ja się zgodzę. Podobnie zresztą jak we wczorajszej dyskusji gdzie chyba zgodnie stwierdziliśmy, że wymiar sprawiedliwości wymaga reformy. Różnimy się w ocenach zasięgu i sposobu wprowadznia tych zmian.

W odniesieniu do UE również stosujesz bardzo skrajną ocenę. Dominacja wybranych i posłuszeństwo poddanych? Czyty komunizm? No nieeee!
Przecież proces podejmowania decyzji jest w ramach UE bardzo skomplikowany. Wpływa na to struktura organizacyjna UE, powstała jako wynik wieloetapowego kompromisu, w którym każda ze stron musiała zgodzić się na ściśle określone ustępstwa i poświecenia.
Wiele aktów wymaga większości bezwględnej lub jednomyślnego opowiedzenia się za jego przyjęciem członków Rady. Zamiast więc mówic o dominacji czasem można obserwować szantaż jednego kraju wobec całej organizacji UE.

Wszystko to jest bardziej skomplikowane, niż sobie w paru zdaniach opiszemy. 
Dyskusja byłaby ciekawsza, gdybyś analizował i komentował jakiś konkret. Bo takie wielkie kwantyfikatory w stylu "a wszystko to lewacy i komuniści" są z gruntu fałszywe i do niczego nas nie doprowadzą. 
 

Duży szacun dla Ciebie za styl i poziom dyskusji. Prawdą jest, że musimy używać skrótów myślowych, aby nie zanudzać. Dlatego nie rozwijam niektórych wątków. Zasadniczo wyłożyłem podstawowe tezy mojego poglądu na Unię Europejską i obecną sytuację w kraju, dlatego nie chcę się powtarzać.Pozdrawiam.

Strony

 

Reklama