Jesteś tutaj

Opłaty za wywóz śmieci będą powiązane z opłatami za wodę

Opłaty za wywóz śmieci

Zmiana stawki oraz metody naliczania opłaty za odpady dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych - http://www.trzcianka.pl/news/zmiana-stawki-oraz-metody-naliczania-op%C5%... (Metoda rozliczania opłat za odpady dla nieruchomości zamieszkałych począwszy od 1 stycznia 2020 roku opierać się będzie na modelu mieszanym tzn. dla nieruchomości skanalizowanych opłata będzie naliczana od ilości zużytej wody, a dla nieruchomości  nieskanalizowanych od ilości zamieszkałych osób).

Gospodarka odpadami w gminie Trzcianka - metoda i stawka opłaty - przyczyny nadchodzących zmian - http://www.trzcianka.pl/news/gospodarka-odpadami-w-gminie-trzcianka-meto...

Reportaż filmowy przygotowany i opublikowany na YouTube przez: Telewizja Asta

Od 1.11.2018 do 30.04.2019 wynajmowałem mieszkanie piecioosobowej rodzinie, która zużywała średnio 12m3.

Od 1.05.2019 wynajmuję jednej osobie zużywającej 2m3. Osoba nadal tam mieszka. Oznacza to, że od stycznia ma płacić za śmieci za średnie roczne zużycie 7m3 !!!

Czyli ma przepłacać 420 zł bo nie ma stworzonego sprawnego sytemu?

Kombud nie może weryfikować zużycia wody. ZIK nie może informować Kombudu. Czyli deklaracje zużycia będą tak samo fikcyjne jak deklaracje od ilości osób.

Pamiętaj o złożeniu nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady – do 10 stycznia 2021 r.

Zgodnie z zapowiedziami, które miały miejsce już na początku 2020 r. w celu  uszczelnienia systemu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2021 r. ujednolicono system naliczania opłaty dla całej gminy Trzcianka. Dotychczas metoda naliczania opłaty za odpady na podstawie ilości zużytej wody stosowana była jedynie w odniesieniu do nieruchomości podłączonych do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Od 1 stycznia 2021 r. również w przypadku nieruchomości podłączonej jedynie do sieci wodociągowej opłata za gospodarowanie odpadami obliczana będzie według metody od ilości zużytej wody...

https://trzcianka.pl/aktualnosci/pamietaj-o-zlozeniu-nowej-deklaracji-o-...

"Od 1 stycznia 2021 r.  na terenie całej gminy opłata za odpady naliczana jest na podstawie ilości zużytej wody. Zmiana ta generowała konieczność zaktualizowania złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za odpady.
Zobowiązani do złożenia nowej deklaracji byli również właściciele nieruchomości, w których zmianie uległo średnie miesięczne zużycie wody w związku z nowym okresem rozliczeniowym tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.
Mimo upływu terminu na złożenie zaktualizowanej deklaracji, nadal są właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku.
Przypominamy, zatem o grożących konsekwencjach dla właścicieli, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia nowej deklaracji‼

W myśl art. 10 ust. 2b (u.c.p.g.) „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny."
W postępowaniu mandatowym grzywna może wynosić do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5 000 zł."

Źródło informacji: .facebook.com/GminaTrzcianka

Połączenie może być i eco skutkiem mniejszy ślad smogowy. Jesli wygasimy latarnie uliczne wzorem Krakowa w godzinach 23-5 ...

Co nam da wygaszenie latarni na noc?

10 największych elektrowni w Polsce<br>

Pan "Mietek" na nocnej zmianie zrobi wajcha w dół i elektrownia węglowa nagle przestanie produkować prąd?

Oszczędności w Krakowie około 20 tyś w czterech godzinach doby jak u nas w 6h, patrząc na cały kraj świat pewnie uda się zauważyć mniejszy indywidualny ślad smogowy. 

 

Reklama