Jesteś tutaj

Ostrzeżenie przed koronawirusem!

Ostrzeżenie przed koronawirusem!

Co robić w przypadku wystąpienia niepokojących objawów?

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

   a) bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

TELEFON ALARMOWY: 608 636 590

   b) zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;

   c) pacjenci  spełniający  w/w  kryteria,  celem  nie  narażania pozostałych  chorych,  nie  powinni   zgłaszać  się  do  SOR Trzcianka i  Nocnej Świątecznej Pomocy Lekarskiej świadczonej przez  Szpital  Powiatowy  w  Trzciance oraz na Izbę Przyjęć, Nocną Świąteczną Pomoc Lekarską świadczoną przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel)

   a) jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę,

   b) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

    bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

 Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem,  a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

 Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Źródło informacji: powiatczarnkowskotrzcianecki

"Przed nami kluczowy tydzień. Jeżeli poważnie podejdziemy do kwarantanny, epidemię uda się "spłaszczyć" i tym samym kupić czas (w filmie wyjaśniam o co chodzi). Potraktujcie to bardzo poważnie i zostańcie w domach. Wychodźcie tylko wtedy jak bezwzględnie trzeba..." Film z kanału " Nauka. To Lubię"

 

Reklama