Jesteś tutaj

Kandydaci na radnego nie mogą być karani?

Obrazek użytkownika 1974
Wysłane przez 1974 w wt., 25/09/2018 - 23:21

 

Cytując za: http://samorzad.pap.pl/depesze/wybory_samorzadowe_2018/180376/Jak-zostac...

Nie może kandydować na radnego:

  • osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  • osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
  • osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
  •  osoba, która została pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

Reasumując.
To, że do naszej rady kandydują min. osoba skazana za publiczne pomówienie osoby prywatnej oraz osoba która próbowała wyłudzenia odszkodowania za rzekomo skladziony samochód.......... jest jak najbardziej legalne!

Pytanie tylko, o MORALNY aspekt takiego kandydowania?

 

Reklama