Jesteś tutaj

Polska na krawędzi UE

Obrazek użytkownika Asbachlt
Wysłane przez Asbachlt w śr., 20/12/2017 - 14:35

Uruchomienie art.7 spycha nas jak to mówią do "poczekalni'.Bylismy liderem w Europie a teraz zaczynamy być wrzodem na tyłku.I moim zdaniem to wszystko po to żeby Kaczyński mógł kiedyś odejść w spokoju sumienia że spełnił obietnicę w stosunku do swojego  brata żeby wsadzić wszystkich winnych jego śmierci do więzien.Jezeli PiS się nie wycofa z swoich decyzji to konsekwencje będą katastrofalne dla nas wszystkich.

Państwo i kultura

"Leon XIII wiedział, że do zapewnienia normalnego rozwoju ludzkich działań, zarówno duchowych, jak i materialnych, jedne i drugie bowiem są niezbędne, konieczna jest zdrowa teoria Państwa.

Dlatego w jednym z punktów encykliki Rerum novarum przedstawia on organizację społeczeństwa opartą na trzech władzach — prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej — co w tamtych czasach było nowością w nauczaniu Kościoła. Ten porządek odzwierciedla realistyczną wizję społecznej natury człowieka, która wymaga odpowiedniego prawodawstwa dla ochrony wolności wszystkich.

Dlatego jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach.

Na tym właśnie polega zasada „państwa praworządnego”, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi.

Koncepcji tej w czasach współczesnych przeciwstawił się totalitaryzm, który, w formie marksistowsko-leninowskiej, utrzymuje, że niektórzy ludzie z racji głębszej znajomości praw rozwoju społeczeństwa, szczególnej pozycji klasowej czy kontaktu z najgłębszymi źródłami kolektywnej świadomości nie mylą się, a zatem mogą sobie rościć prawo do sprawowania władzy absolutnej. Trzeba dodać, że totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy: jeżeli nie istnieje prawda transcendentna, przez posłuszeństwo której człowiek zdobywa swą pełną tożsamość, to nie istnieje też żadna pewna zasada, gwarantująca sprawiedliwe stosunki pomiędzy ludźmi. Istotnie, ich klasowe, grupowe i narodowe korzyści nieuchronnie przeciwstawiają jednych drugim.

Jeśli się nie uznaje prawdy transcendentnej, triumfuje siła władzy i każdy ciąży do maksymalnego wykorzystania dostępnych mu środków, do narzucenia własnej korzyści czy własnych poglądów, nie bacząc na prawa innych. Wówczas człowiek jest szanowany tylko na tyle, na ile można się nim posłużyć do własnych egoistycznych celów.

Tak więc, nowoczesny totalitaryzm wyrasta z negacji transcendentnej godności osoby ludzkiej, będącej widzialnym obrazem Boga niewidzialnego i właśnie dlatego z samej swej natury podmiotem praw, których nikt nie może naruszać: ani jednostka czy grupa, ani też klasa, naród lub państwo.

Nie może tego czynić nawet większość danego społeczeństwa, zwracając się przeciwko mniejszości, spychając ją na margines, uciskając, wyzyskując czy usiłując ją unicestwić"

(JPII, Centessimus annus, n. 44).

Ja bym poszedł o krok dalej na taką pisowską okupację Polski . Zapelował bym do Niemiec i Rosji o rozbiory Polski jak to miało miejsce w 1772 roku i przywrócenie ładu wg .chciejstwa  europejskiego .

Bardzo zaciekawił mnie , początek wpisu cyt. ,, Byliśmy liderem w Europie a ..." i chciał bym zapytać co autor miał na myśli , w czy byliśmy liderem Europy ?? i nagle jesteśmy wrzodem na tyłku ! Tak ogulnikowo np. czy w  sporcie czy finansach bo na pewno nie w sądownictwie i praworządności ;) ( proszę obejrzeć filmik na You Tube jak pani Małgorzata Gersdorf i Andrzej Rzepliński wychodzą z siedziby PO z narady pełowskiej praworządności . 

Strony

 

Reklama